حمایت و مشارکت

بسته های حمايتی ویژه حاميان

 

دبیرخانه دائمی همایش پکیچ های متنوعی را برای حامیان خود در نظر گرفته است. لذا از تمامی شرکت ها و موسسات که مایل به همکاری می باشند، دعوت به عمل آورده و گزینه هایی به شرح زیر را ارائه می دهد:

 

بسته حمايتی الماس (حداقل حمایت مالی دویست ميليون ریال)

 • حضور نماینده نهاد/ سازمان/شرکت حامی در شورای عالی همایش
 • سخنراني 20 دقيقه اي مدیر عامل سازمان در جلسه افتتاحیه همایش
  • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش
  • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای همایش
  • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
  • اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی  با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری
  • درج نام و لوگو در روی CD همایش
  • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش
  • درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش
  • امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
  • قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی همایش
  • درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD همایش
  • امکان ارائه کارگاه آموزشی در همایش
  • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
  • قرار دادن دو استند از حامی در محوطه همایش
  • امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
  • درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
  • دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
  • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
  • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش
  • درج آرم حامی در استند خوش‌ آمدگویی سالن اصلی
  • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
  • اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر همایش
  • درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

بسته حمايتی یاقوت (حداقل حمایت مالی صد و پنجاه ميليون ریال)

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش
  • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
  • اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری
  • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
  • درج نام و لوگو در روی CD همایش
  • درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش
  • دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
  • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش
  • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
  • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
  • درج آرم حامی در استند خوش‌آمد گویی سالن اصلی
  • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
  • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی طلايي (حداقل حمایت مالی صد ميليون ریال)

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
  • درج نام و لوگو در روی CD همایش
  • اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری
  • دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
  • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
  • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
  • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
  • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی نقره ای (حداقل حمایت مالی هفتاد ميليون ریال)

 • درج نام و لوگوي سازمان بهعنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
  • دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
  • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
  • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش
  • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
  • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
  • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی برنزی (حداقل حمایت مالی پنجاه ميليون ریال)

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
  • دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
  • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
  • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
  • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی معمولی (حداقل حمایت مالی سی ميليون ریال)

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش
  • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
  • دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش
  • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی


توضیحات :
ارائه خدمات ترکیبی با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.